Polityka prywatności

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż 25 maja 2018r. weszły w życie nowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych. Wykonując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest:

Firma Arfa S.C. B.Szczygieł R.Wachowicz

NIP: 7122917826,
REGON: 060005982,
Dane kontaktowe: 81 448 31 20
Adres mail: info@arfa.pl

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Ponadto w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją zapytania zgłoszonego za pośrednictwem naszej strony internetowej. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania oraz udzielenia odpowiedzi. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie, nie dłużej jednak niż 14 dni. Dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Dane nie będą podlegały profilowaniu, co oznacza, że nie będą stanowiły podstawy do przypisania Pani/Panu w sposób automatyczny określonych właściwości, cech, ani nie będą służyły lub do przewidywania Pani/Pana zachowań i preferencji.