ikona wydawnictwo

Skład graficzny

Skład graficzny

Skład graficzny, inaczej projektowanie układu, odnosi się do procesu organizowania treści, obrazów, grafik i innych elementów wizualnych w celu stworzenia atrakcyjnego i czytelnego projektu. Może być stosowany w różnych materiałach, takich jak katalogi, foldery, książki, broszury ulotki, czasopisma i wiele innych. Skład graficzny jest kluczowym elementem udanego projektu, który wpływa na odbiór i czytelność materiałów. Przy tworzeniu składu graficznego pamiętaj o zrozumieniu celu projektu, odbiorców i zasad estetycznych, aby stworzyć efektowny i efektywny projekt.

wachlarz z czasopism wokół zdrowia

Dzięki kompleksowości naszej oferty możemy opracować graficznie materiały reklamowe oraz przeprowadzić korektę edytorską.

Posiadamy prawie 20-letnie doświadczenie w komputerowym składzie tekstu (DTP) – Komputerowy skład tekstów i łamaniu publikacji – opracowań naukowych i technicznych ze wzorami matematycznymi, dużą liczbą ilustracji i tabel. Projektujemy, składamy i łamiemy wszelkie publikacje, podręczniki i poradnikimonografiemateriały konferencyjneraporty, a także teksty literackietomiki poezji, publikacje wymiennokartkowe oraz kolorowe, bogato ilustrowane czasopismakalendarze i akcydensy. Wykonujemy również skład i łamanie publikacji z tekstem w językach obcych (głównie angielskim, ale także np. arabskim, chińskim).

Wszystkie kalkulacje wykonujemy indywidualnie, w celu wyceny zapraszamy do kontaktu telefonicznego 81 448 31 20 lub e-mail: info@arfa.pl