Źródła przekazu

grafika

Jak dobrać źródła przekazu❓

Realizując działania reklamowe jednym z kluczowych elementów jest dobrze dobrane źródło przekazu jakie wykorzystamy do realizacji naszych działań reklamowych. Dlaczego? Poszczególne rodzaje mediów posiadają odmienne właściwości. Świadomość tego pozwala wybrać najbardziej właściwe kanały komunikacji.

Należy odpowiedzieć sobie na trzy pytania:

✔ Kto jest nabywcą oferowanego produktu?

✔ Z jakich mediów korzysta nasza potencjalna grupa docelowa?

✔ Za pomocą jakich mediów, przy określonym budżecie osiągniemy zamierzone cele?

Przesłanki te ułatwiają wybór określonego medium oraz pomagają stworzyć optymalną kompozycję medialną. Znajomość odbiorców reklamy pozwala na precyzyjne sformułowanie przekazu reklamowego oraz odpowiedni dobór środków i technik reklamowych. Takie działanie zwiększa prawdopodobieństwo trafienia do właściwego segmentu rynkowego, a ponadto, skutecznie wpływa na jego postępowanie. Trzeba zwrócić również uwagę na sposób, w jaki konsumenci podejmują decyzje wybierając odpowiedni dla siebie produkt. Z pozoru jest to proste. Niestety nieco trudniejsze w praktyce. Zapraszamy do współpracy – wyselekcjonujemy Twojego klient i dotrzemy do niego z przekazem.