Zaczynając od Nowego Roku, przedstawimy nasz ostatnie osiągnięcia

Zaczynając od Nowego Roku, przedstawiamy nasze ostatnie osiągnięcia 🏆🏆🏆🥇🥇🥇 🙂

Wygrany przetarg dla Lubelskiej Fundacji Rozwoju na projekt logo oraz materiałów graficznych do jednej z Pracowni Badań Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.