Konkurs Wakacyjny

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie wakacyjnym.

Do wygrania ciekawe nagrody! 

Regulamin

I. Organizator

• ARFA s.c., B. Szczygieł, R. Wachowicz.

II. Warunki uczestnictwa.

a. Konkurs jest skierowany do wszystkich.

b. Tematyka zdjęć dotyczy wakacji/ urlopów/ wypoczynku.

c. Technika prac: zdjęcia wykonane dowolnym aparatem. Minimalna wielkość: 1024 x 768 px

d. Każde zdjęcie powinno zawierać następujące informacje:

1. imię i nazwisko autora,

2. numer telefonu, mail.

3. informacja o miejscu i okolicznościach zrobienia zdjęcia

IV. Kontakt: W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt telefoniczny 81 448 31 20, 21

V. Termin i miejsce nadesłania prac: do 24 sierpnia 2014 roku godzina 23:59, na adres: zdjęcia można przesyłać mailem na adres: info@arfa.pl w tytule „konkurs” lub złożyć osobiście w siedzibie firmy ul. Wojciechowska 9, 20-704 Lublin.

VI. W skład jury wchodzi: pięciu pracowników firmy ARFA.

a. Jury wybierze 3 prace, które zostaną nagrodzone.

VII. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.arfa.pl w dniu 29 sierpnia 2014r., a nagrody zostaną wręczone osobiście.

VIII. Nagrody.

I miejsce: wydrukowany fotoalbum ze zdjęciami wybranymi przez zwycięzcę formatu A4

II miejsce: wydruk zdjęcia na płótnie do wyboru format 100 x 70 m lub 90x 60 cm

III miejsce: wydruk zdjęcia format A0, lub mniejsze mieszczące się w tym formacie.

c. Prace przechodzą na własność organizatorów i będą mogły być użyte przez Organizatora.

d. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).

e. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione osobnym pismem lub telefonicznie o miejscu i godzinie rozdania nagród.