Identyfikacja wizualna

Identyfikacja wizualna to obecnie podstawowe narzędzie, służące kreowaniu wizerunku marki firmy. To zazwyczaj wizytówka firmy, z którą mniej lub bardziej utożsamiają się właściciele i pracownicy. Firma Doradztwa i Reklamy Arfa posiada długoletnie doświadczenie w opracowywaniu systemów identyfikacji wizualnej dla jednostek samorządu terytorialnego, instytucji państwowych, jak również dla biznesu. Każde opracowanie identyfikacji wizualnej rozpoczynamy od analizy firmy, jej stanu obecnego, potrzeb rynkowych, planów marketingowych i rozwojowych, jak również sytuacji rynkowej firm konkurencyjnych. Pracując przy opracowywaniu identyfikacji wizualnej stajemy się częścią firmy zamawiającego. Tak możemy łatwo zebrać i przyswoić dane. Na podstawie zebranych informacji i rozmowy z zamawiającym opracowujemy wytyczne do pracy. W każdym jej etapie prowadzimy konsultacje z zamawiającym. Efekt finalny to wspólna praca Doradztwa i Reklamy Arfa oraz zamawiającego. Lublin, Chełm, a nawet Warszawa, czy inne miasta Polski to miejsca gdzie funkcjonują firmy, dla których opracowywaliśmy system identyfikacji wizualnej.

Identyfikacja wizualna to ogół symboli i zachowań stosowanych w firmie w celu uzyskania czytelnej i spójnej identyfikacji rynkowej i wyróżnienia jej spośród firm konkurencyjnych. Spójny system wizualny jest najważniejszym elementem całościowej identyfikacji, a jego podstawę stanowi znak firmowy – logo.

Na identyfikację wizualną składają się m.in.: logotyp, kolorystyka, krój pisma. Finalnym etapem identyfikacji wizualnej jest księga znaku, która opisuje wszystkie składowe. W ramach identyfikacji wizualnej powstają często także podstawowe nośniki wizerunku marki: wizytówki, papier listowy, koperty, itp.

System identyfikacji wizualnej to tożsamość i wyróżnik każdej firmy. Również i Twojej.
Zapraszamy do konsultacji i doradztwa. Spotkanie nic nie kosztuje.

Powrót

 

 

Zajrzyj do nas na:


Facebooktwittergoogle_plusyoutubemail

Skontaktuj się z nami:


Agencja Reklamowa Arfa

ul. Wojciechowska 9
20-704 Lublin
tel. 81 448 31 20, 81 448 31 21
fax 81 448 31 22

Zapisz się do newslettera


arfaIdentyfikacja wizualna